หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :

   
 
     Vision

    ในปี 2020 บริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน้ำ 1 ใน 5 ของโลก
   โดยเน้นการดีไซน์ เทคโนโลยี และรูปแบบการใช้งาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
   ซึ่งจะนำไปสู่
ความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
   
   
 
   
   
      MISSION

1. ยอดขายและกำไรเติบโตอย่างพอเพียง และยั่งยืน
2. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผู้บริโภค พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มี
นวัตกรรมระดับโลก ทุกๆ 6 เดือน
    
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364