หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :
 
รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 03/02/2561 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงเเรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 2 04/02/2561 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้องเรียนเนกขัมมะ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 3 08/02/2561 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 4 09/02/2561 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
กรุงเทพมหานคร
 5 28/02/2561 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
 6 10/03/2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7 28/03/2561 สำนักงาน ก.พ.จังหวันนทบุรี นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี
 8 06/04/2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี การสร้างคุณธรรมตามเเนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
 9 28/24/2561 มหาวิทยาลัยรามคำเเหง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 21/05/2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
11 14/06/2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน :วิถีพอเพียงขององค์กรธุรกิจ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
12 22/06/2561 สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา CSR. for Business Sustainability ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 4 โรงเเรมเเบงค็อกเเมริออท ควีนส์ปาร์ค   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
13 09/08/2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 23/08/2561 หอการค้าไทย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 10 โรงเเรมเเกรนด์ไชน่า เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
15        
16        
17        
18        
19        
 20        
 21        
 22        
 23        
 24        
25        
26        
 27        
 28        
 29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364