หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


หัวข้อการเสวนา : “ The Right Pace Forward : ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน ”
                             การสร้างคุณธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์กรภาคธุรกิจ
                             งาน “ ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) ” Open House
สถานที่ในการเสวนา :  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๐๐  คน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้อง A8 - 404 อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๕๐  คน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
             

 

หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท - ตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐  คน
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 


                                      


                                 


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364