หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง : เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนผู้เข้าร่วม :   ๖๕ คน
วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๖.๑๕ - ๑๗.๔๕ น.


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง :
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๕ คน
วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง :
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน
วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364