หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :
 
วิทยากรเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร
 

 
ค่าตอบแทนทั้งหมด นำไปช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดาร

เพื่อให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การเผยแพร่ความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
  
 
 
สื่อสิ่งพิมพ์

ครูเจ้าฟ้าครูผู้สร้าง

เศรษฐกิจพอเพียง

ครูที่เป็นมากกว่าครู

ทริปการเดินทางต่างจังหวัด
       
   

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
 
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1/7)  
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4/7)  
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (7/7)  

 

 
 
 
 
 
 
 


Page : [1] [2]

 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364