รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 18/01/2562 สถาบันการบริหาร
เเละจิตวิทยา
CSR. for Business Sustainability ณ ห้องอโศก 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 2 19/01/2562 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 3 10/04/2562 สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคารสัมมนา (อาคาร 3) 
สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
 4 27/04/2562 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร
 5 24/05/2562 บริษัท ขนส่ง จำกัด การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 6 30/05/2562 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1 โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 7 06/06/2562 บริษัท โตชิบา ไทยเเลนด์ จำกัด การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 8 19/06/2562 หอการค้าจังหวัดระยอง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
ถนนสุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง
 9 11/07/2562 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
เเละสังคมเเห่งชาติ
งานก้าวพอดี : เสวนา 
" The Right Pace Forward "
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10 22/07/2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้อง A8 - 404 อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
11 25/07/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 06/08/2562 กระทรวงมหาดไทย นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร
13 09/08/2562 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
14 13/08/2562 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
15 15/08/2562 กระทรวงมหาดไทย นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  แขวงคลองมหานาค 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร
16 21/08/2562 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เเพร่
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
17 27/08/2562 บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จำกัด
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ โรงแรมโซ โซฟิเทง แบงค็อก
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
18 29/08/2562 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
19 07/10/2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การสร้างความสุขในชีวิต 
และงานของนักพัฒนาสังคม
ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
 20 22/11/2562 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 21 23/11/2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 22 30/11/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 23 12/12/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 24 19/12/2562 สำนักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   
25        
26        
 27        
 28        
 29        
30        
31        
32        
33        
34        
35