ข้อมูลการบรรยาย
 

 


กำหนดการบรรยาย ปี 2559


 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร " การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "

โดย คุณวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์  ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

   
     
 
     
 
     

กำหนดการบรรยาย พ.ศ. 2557

กำหนดการบรรยาย ปี 2558