สื่อสิ่งพิมพ์
 


         

พ.ศ. 2555

 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  
         
   
BE MAGAZINE
(ฉบับเดือน สิงหาคม 2555)
IS AM ARE
(ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2556)
BEYOND GREEN FACTORY
(ฉบับเดือน มิถุนายน 2557)

 

         
   
 
 
 WHO
(ฉบับเดือน ตุลาคม 2555)
HAPPY
(ฉบับเดือน มีนาคม 2556)
STARTUP
(ฉบับเดือน กรกฎาคม 2557)
 
         
       
 INRESIDENCE
(ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555)
 SOOK
(ฉบับเดือน มีนาคม 2556)
 all
(ฉบับเดือน สิงหาคม 2557)
 
         
     
PEOPLE วารสารบริหารคน
(ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555)
INRESIDENCE100MOST WANTED
DIRECTORY
(ฉบับเดือน พฤษภาคม 2556)
ฅนคิดบวก
(ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2557)
   
         
         
 SLIM UP
(ฉบับเดือน ธันวาคม 2555)
exPERIENCE MBA
(ฉบับเดือน มิถุนายน 2556)
บทเรียนจาก SME ตัวพ่อ
(ฉบับเดือน ตุลาคม 2557)
   
         
         
i CLUB innovation วารสารบริหารคน
(ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
สุขกายสบายใจ
(ฉบับเดือน กรกฎาคม 2556)
๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน    
         
         
  GENERATIONS OF SUCCESS Thailand Economic & Business Review
(ฉบับเดือน กันยายน 2557)