หัวข้อการเสวนา : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน - วิถีพอเพียงขององค์กรธุรกิจ งานสมัชชาคุณธรรมเเห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 
สถานที่ในการบรรยาย :  หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชน
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๐๐ คน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
             


หัวข้อการเสวนา : CSR. for Business Sustainability 
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น ๔ โรงแรมแบงค็อกแมริออท ควีนส์ปาร์ค  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๕ คน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.