หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามเเนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ข้าราชการ เเละพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๓ คน
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องบอลรูม ชั้น ๑๐ โรงเเรมเเกรนด์ไชน่า เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๗๗ คน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.